Proces rekrutacji odgrywa kluczową rolę w pozyskiwaniu nowych talentów do organizacji. Współczesny rynek pracy jest coraz bardziej konkurencyjny, co wymusza na pracodawcach konieczność skutecznego przyciągania i zatrzymywania najlepszych kandydatów. Jednym z kluczowych czynników, który może wpłynąć na ostateczny wybór kandydatów oraz ich zaangażowanie w proces rekrutacji, jest czas trwania tego procesu.

Długość rekrutacji, a doświadczenie Kandydata

Szybkość, z jaką organizacja podejmuje decyzje rekrutacyjne, może znacząco wpłynąć na postrzeganie firmy przez kandydatów. Długotrwałe procesy rekrutacyjne mogą prowadzić do frustracji i utraty zainteresowania ze strony kandydatów. Współcześni profesjonaliści często liczą na szybki feedback i efektywny proces rekrutacyjny. Zbyt długie oczekiwanie może skutkować zrezygnowaniem z aplikacji, negatywnym odbiorem firmy oraz docelowym wyborem innej oferty.

Krótki czas rekrutacji sygnalizuje profesjonalizm firmy, jej elastyczność i zaangażowanie w znalezienie odpowiednich kandydatów. Kandydat czuje, że firma chce i potrzebuje go jako specjalisty w swojej dziedzinie.

Wpływ na zaangażowanie Kandydata

Krótki i efektywny proces rekrutacyjny może pokazywać to, że firma szanuje czas kandydatów oraz potrafi działać zdecydowanie i zorganizowanie. Kandydaci, którzy doświadczyli pozytywnego i sprawnego procesu rekrutacyjnego, z większym prawdopodobieństwem poczują się docenieni oraz zaangażowani w organizację również po zatrudnieniu.

Koszty operacyjne

Dłuższa rekrutacja wymaga większego zaangażowania zasobów ludzkich i finansowych, co z kolei generuje wyższe koszty operacyjne.

Co możemy zrobić, aby zoptymalizować proces rekrutacji?

 • Jasne wytyczne i selekcja kandydatów:
  Na etapie zlecenia rekrutacji agencji rekrutacyjnej dokładnie zdefiniuj wymagania stanowiska oraz profil kandydata, aby uniknąć zbędnych aplikacji. Przygotuj opis stanowiska, dokładny zakres obowiązków najlepiej w formie Must have i Nice to have. Określ na jakie cechy osobowościowe ma zwrócić uwagę Rekruter.
 • Szybka komunikacja:
  Zapewnij regularną i szybką komunikację z Opiekunem Rekrutacji. W naszej Agencji każde stanowisko ma tylko i wyłącznie jednego opiekuna, dlatego zapewniamy sprawną oraz szybką komunikację. Kluczowe jest to, aby na każdym etapie wymieniać się uwagami i sugestiami z Rekruterem. To zapewni szybsze dotarcie do odpowiedniego kandydata, a także docelowe zatrudnienie.
 • Współpraca międzydziałowa:
  Wprowadź skoordynowane działania między działami zaangażowanymi w rekrutację, aby proces przebiegał płynnie i bez zbędnych opóźnień. Nie tylko dział HR powinien być zaangażowany w rekrutację. Porozmawiaj z Hiring Managerem i zaangażuj go w ten proces, bo kto inny przekaże lepiej to czego potrzebuje w kandydacie, jak jego przełożony.
  Opiekun Rekrutacji po stronie Agencji chętnie porozmawia z taką osobą.
 • Przejrzysty harmonogram:
  Ustal wewnętrznie i/lub zaplanuj z Rekruterem dokładny harmonogram rekrutacji. Dla Kandydatów jest to bardzo ważne, aby wiedzieć w jakim czasie planowane jest zatrudnienie. Daje to komfort i spokój zarówno kandydatowi jak i firmie oraz Rekruterowi.Jeśli osoby decyzyjne mają urlop – poinformuj o tym Rekrutera, a on poinformuje o np. wydłużonym czasie odpowiedzi ze strony firmy danego kandydata.

Podsumowując

Czas trwania rekrutacji jest często kluczowy przy zatrudnieniu zmotywowanego kandydata.
Ma duży wpływ na postrzeganie firmy przez kandydatów oraz ich zaangażowanie w proces rekrutacyjny i dalszą pracę w organizacji. Skrócenie procesu rekrutacyjnego poprzez efektywne zarządzanie, szybką komunikację i jasne wytyczne może pomóc w przyciąganiu, zatrzymywaniu i motywowaniu najlepszych talentów. Dążenie do optymalizacji procesu rekrutacji powinno być priorytetem każdej organizacji, która pragnie osiągać sukces na konkurencyjnym rynku pracy. Oczywiście są procesy wymagające dłuższego czasu zastanowienia ze strony firm, natomiast najważniejsze jest to, aby poinformować o tym już na samym początku.

Współpraca z naszą Agencją HR Partner może zapewnić zatrudnienie odpowiedniego kandydata w optymalnym czasie. Od momentu zlecenia rekrutacji, dajemy sobie zazwyczaj 2 tygodnie na przedstawienie profili zawodowych. Otrzymasz tylko wyselekcjonowane kandydatury, to pozwoli na oszczędność czasu. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi kandydatami i budujemy zaangażowanie ich w proces. Chętnie też rozmawiamy z Hiring Managerami, aby zweryfikować ich potrzeby rekrutacyjne.

Agnieszka Wiechecka
Specjalista ds. rekrutacji, Headhunter  |  HR Partner