Obecnie znalezienie idealnego kandydata na dane stanowisko to niełatwe zadanie, gdy cały proces rekrutacji leży po stronie pracodawcy. Publikacja ogłoszenia, weryfikacja kandydatur, rozmowy kwalifikacyjne – to działania czasochłonne, kosztowne i angażujące. Nieznajomość rynku pracy czy skutecznych narzędzi pozyskiwania pracownika może powodować szereg negatywnych dla funkcjonowania organizacji konsekwencji. Jednym ze sposobów na ich uniknięcie jest outsourcing. Zlecenie wyboru rzetelnego oraz kompetentnego specjalisty zewnętrznej firmie headhunterskiej przynosi wiele korzyści. Nie wszyscy przedsiębiorcy są jednak przekonani o skuteczności tej metody. Istnieje bowiem wiele błędnych przekonań na temat agencji rekrutacyjnych. Obawy budzą m.in. wysokie koszty zatrudnienia takich ekspertów czy pozorna utrata kontroli nad procesem rekrutacji. Oczywiście, są to w większości przypadków niesłuszne wątpliwości. Działania oparte na wiedzy i doświadczeniu przynoszą wiele różnych korzyści.

Kiedy warto zrezygnować z samodzielnej rekrutacji na rzecz outsourcingu?

Duża rotacja pracowników może powodować zaburzenia w efektywnym funkcjonowaniu biznesu. Zmiany personalne często budzą negatywne emocje wśród personelu, co z kolei przekłada się na jego wydajność i zaangażowanie. Nie bez znaczenia jest również osłabienie wizerunku marki. Ponadto wdrażanie nowego członka załogi to nierzadko kosztowny proces. Dlatego dobór pracowników w firmie warto zlecić doświadczonym specjalistom. Dzięki swojej kreatywności, ambicji, wiedzy oraz wielotorowemu realizowaniu powierzonych zadań, są oni w stanie znaleźć kandydata odpowiednio wykwalifikowanego, zmotywowanego i zaangażowanego, a co za tym idzie, takiego, który będzie przez długi czas wypełniał obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska. Dodatkowo pracodawca, przy współpracy z agencją, zyska wiele cennych wskazówek, dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi.

Outsourcing jako odpowiedź na przedłużający się proces rekrutacyjny

Często zdarza się, że na dane ogłoszenie o pracę odpowiada wiele osób, które nie spełniają wymagań w nim określonych. To z kolei pociąga za sobą wiele negatywnych konsekwencji, w postaci wydłużania się procesu rekrutacji, dodatkowych kosztów związanych z nieustanną publikacją oferty bądź też przestojów w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Powodem takich sytuacji jest zazwyczaj brak odpowiedniej wiedzy z zakresu nowoczesnej rekrutacji. Obecnie skuteczne pozyskiwanie pracowników wymaga zastosowania często niestandardowych rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji czy internetu, które automatyzują proces rekrutacji. Co więcej, narzędzia usprawniające znalezienie kandydata idealnego stosowane przez zewnętrzne biura headhunterskie nie generują dodatkowych kosztów ani nie zakłócają funkcjonowania przedsiębiorstwa, a jedynie wspierają sekcję HR. Bazy kandydatów, angażowanie pracowników, rzetelne testy kompetencji i inne wykorzystywane metody działania skutecznie odciążają dział kadr, nie wykraczając przy tym poza wcześniej ustalony budżet.


Outsourcing jako prosty sposób na stworzenie nowego zespołu w firmie

Poszerzanie działalności firmy to nie tylko szansa na rozwój i umacnianie pozycji marki na rynku. Budowanie nowej filii stwarza możliwość zatrudnienia nowych pracowników. Im większy zespół będzie musiał powstać, tym więcej czasu i energii pochłonie jego skompletowanie. Może zająć się tym zadaniem dział HR, niemniej rekrutacja pracowników na wiele różnych stanowisk jednocześnie to chleb powszedni agencji zatrudnienia. Outsourcing, za sprawą szerokiego spektrum działania, umożliwia dotarcie do jak najlepszych specjalistów z danej dziedziny w stosunkowo krótkim czasie, co w konsekwencji minimalizuje ryzyko nietrafionych wyborów czy rotacji pracowników. Dzięki współpracy z agencją rekrutacyjną pracodawca zyskuje więc niemałą oszczędność czasu i pieniędzy. Ponadto wykwalifikowana oraz niezawodna załoga, dopasowana w pełni do kultury przedsiębiorstwa zapewnia jego stabilne funkcjonowanie.


Najważniejsze korzyści, jakie przynosi firmie outsourcing

Skuteczne strategie headhunterów dają pracodawcy większą kontrolę nad działaniami firmy. Stwarzają bowiem możliwość zbudowania jej lepszego, bardziej pozytywnego wizerunku. W końcu profesjonalne biura rekrutacyjne zajmują się nie tylko pozyskiwaniem pracowników różnego szczebla, ale także doradztwem zawodowym oraz analizą ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa. Są więc w stanie zaproponować wiele rozwiązań, które zarówno znacząco usprawnią jego funkcjonowanie, jak i umocnią jego pozycję na rynku. Jako że prestiż biznesu budują ludzie, warto skorzystać z pomocy outsourcingu. Z pewnością pozwoli on stworzyć zgraną, ambitną, zmotywowaną i zaangażowaną kadrę pracowników, dzięki której firma odniesie sukces.