Zakres działania doradcy personalnego jest bardzo szeroki. Obejmuje ono nie tylko usługi związane z pozyskiwaniem odpowiednich kandydatów na konkretne stanowiska. Równie ważnym zadaniem tego specjalisty jest rozwój pracownika i utrzymanie go na rynku pracy, a także wprowadzenie korzystnych długofalowych rozwiązań w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Kompleksowa współpraca z doradcą zawodowym nierzadko rozciąga się zatem między procesami rekrutacyjnymi a budowaniem ścieżki rozwoju kadry. W zakresie jego kompetencji jest jeszcze jeden obszar działania – outplacement. Czym jest i jakie przynosi korzyści?

Outplacement, czyli kontrolowana redukcja etatów

Najprościej rzecz ujmując, outplacement to strategia łagodnych zwolnień, z której korzystają nie tylko duże, ale i małe przedsiębiorstwa. Obejmuje ona m.in. pomoc zwolnionemu pracownikowi w szybkim znalezieniu innego zatrudnienia, przekwalifikowaniu się i zdobyciu nowych umiejętności lub założeniu działalności gospodarczej. Celem tych działań jest z kolei jak najbardziej przyjazne rozwiązanie problemu likwidacji stanowiska lub całego działu, a co za tym idzie, zredukowanie u obu stron związanego z tym stresu, ale nie tylko.

Outplacement, jako szeroko pojęty system wsparcia kadry przedsiębiorstwa, posiada też szereg innych, nie mniej istotnych, korzyści. Aby jednak czerpać z nich w pełni, warto zlecić jego wdrożenie specjalistom. Coraz więcej agencji doradztwa personalnego świadczy tego typu usługi. Dysponując bowiem niezbędnymi kompetencjami i narzędziami, są one w stanie zaproponować działania, które zapewnią marce pozytywny wizerunek, utrzymanie dobrych relacji wśród pracowników oraz redukcję kosztów związanych z ewentualnymi procesami sądowymi czy nielojalnością zwolnionych osób.

System outplacement i jego rodzaje

Właściwe wprowadzenie strategii łagodnych zwolnień powinno opierać się na dobrze opracowanym planie działania. Zamierzone rezultaty wprowadzanych zmian przyniesie dokładna analiza sytuacji danego przedsiębiorstwa. Należy zastanowić się bowiem, jakie modyfikacje są konieczne, by usprawnić funkcjonowanie organizacji. Kolejnym krokiem jest wybór optymalnej metody ich realizacji. Nie bez znaczenia dla całego procesu jest również wyznaczenie osoby lub instytucji, która zajmie się jego sprawnym przeprowadzeniem. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego coraz więcej pracodawców decyduje się na skorzystanie z usług specjalistów w tym zakresie. Doświadczone biuro doradztwa personalnego, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, może zaproponować 3 formy strategii outplacement, tj. indywidualną, grupową lub mieszaną. Oczywiście, każda z nich posiada charakterystyczne dla siebie cechy, które generują z kolei konkretne korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.


Outplacement indywidualny i jego specyfika

Ta forma łagodnych zwolnień skierowana jest do konkretnych, szczególnie ważnych dla firmy, osób z kadry pracowniczej. Opiera się głównie na analizie ich potrzeb, kompetencji, a także mocnych i słabych stron. Wszystko to ma z kolei pomóc konsultantowi do spraw outplacement w sprawnym opracowaniu nowej ścieżki zawodowej. Co więcej, w zakres jego działań może wchodzić również zapewnienie wsparcia psychologicznego czy zorganizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zwalnianego specjalisty.

Outplacement grupowy jako łagodna forma likwidacji działu firmy

Grupowa kontrolowana redukcja etatów to metoda stosowana zwykle w sytuacji, gdy konieczna jest restrukturyzacja danego przedsiębiorstwa, likwidacja jednego z jego działów czy filii lub następuje zmiana modelu prowadzonego biznesu. Jako że ten typ strategii outplacement obejmuje kilka, a nawet kilkanaście osób, zwykle ukierunkowany jest na rozwój najważniejszych kompetencji całej zwalnianej grupy. Niemniej, również w tym przypadku doradca zawodowy pomaga opracować jak najlepszy plan działania, mający na celu znalezienie nowego, satysfakcjonującego zatrudnienia dla wszystkich, którzy się w niej znajdują.

Outplacement mieszany – skuteczne połączenie formy indywidualnej i grupowej zwolnień kontrolowanych

Są również firmy, którym agencja doradztwa proponuje strategię łagodnej redukcji etatów, zwaną mieszaną. Wówczas szkolenia grupowe połączone są z indywidualnymi konsultacjami. Jeśli zwalniany pracownik po warsztatach zbiorowych potrzebuje dodatkowego wsparcia w skompletowaniu dokumentacji, określeniu nowych celów zawodowych czy też podpowiedzi, jak poruszać się po aktualnym rynku pracy, może bez przeszkód skorzystać z pomocy konsultanta. Stosując wiele różnych narzędzi, dobierze on spersonalizowany plan działania, który zagwarantuje znalezienie nowego stanowiska pracy. Jakie jeszcze działania przyniosą pożądany efekt współpracy z doradcą zawodowym?

Narzędzia wykorzystywane w strategii outplacement

Doradca personalny to osoba, która powinna wykazywać się m.in. komunikatywnością, kreatywnością, zaangażowaniem, a także opanowaniem i otwartością na drugiego człowieka. Dzięki tym cechom jest on bowiem w stanie skutecznie realizować swoje zadania. Myśli oraz działa wielotorowo. W związku z tym, wdrażając system kontrolowanych zwolnień, może zapewnić zwalnianym pracownikom wsparcie czy fachową ocenę umiejętności.

Kluczowa pomoc obejmuje jednak szeroko pojęte doradztwo zawodowe, czyli wyszukiwanie ofert pracy zgodnych z profilem kandydata, przygotowanie go do rozmów kwalifikacyjnych oraz organizowanie szkoleń rozwijających lub podnoszących jego umiejętności. Wszystko to prowadzi w konsekwencji do pozytywnych zmian zarówno w jego karierze, jak i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, z którego odchodzi. Outplacement pozwala przedsiębiorcy bardziej skupić się na swoich obecnych pracownikach, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia ich produktywności. Warto zatem popularyzować ten sposób działania.