Bardzo często poleca się w ostatnim czasie dobór pracowników poprzez metodę direct search. Termin ten zaczyna już wchodzić do powszechnej świadomości przedsiębiorców w naszym kraju.

O co tak naprawdę chodzi i czy na pewno warto sięgać po taką metodę rekrutacji? Przyjrzyjmy się bliżej tematowi.

Rekrutacja metodą direct search polega na bezpośrednim docieraniu do specjalistów, których potrzebujemy w danym momencie. Liczba wykwalifikowanych potencjalnych pracowników dostępnych na rynku i poszukujących pracy jest oczywiście dość ograniczona. Aby skrócić proces rekrutacji i ułatwić sobie dotarcie do odpowiednich osób, należy spróbować dotrzeć do konkretnych kandydatów. Właśnie do tego służy rekrutacja direct search.

Warto powierzyć rekrutację direct search profesjonalnemu headhunterowi, gdyż jest on osobą znającą realia rynku pracy, branżę oraz umiejącą we właściwy sposób dotrzeć do odpowiednich pracowników. W obecnych czasach jest to oczywiście znacznie łatwiejsze niż kiedyś za sprawą Internetu, który niekiedy pozwala odtworzyć ścieżkę zawodową danego kandydata. Metoda rekrutacji direct search nie ogranicza pracodawcy jedynie do wyboru spośród kandydatów, którzy sami się zgłoszą, lecz daje możliwość przedstawienia swojej oferty nawet już zatrudnionym specjalistom, którzy nie poszukują innej pracy. Bardzo ważną zaletą takiego sposobu rekrutacji jest zatem ograniczenie do minimum przypadkowych kandydatur i zawężenie ich do grona osób wyspecjalizowanych, spełniających warunki stawiane na danym stanowisku. Jest to też znaczna oszczędność czasu oraz pieniędzy. Przedłużające się i niekiedy kończące się ostatecznie niepowodzeniem tradycyjne rekrutacje wymagają od firm dużego nakładu pracy, poświęcenia czasu osób prowadzących same rekrutacje i przejrzenia niejednokrotnie nawet setek niezbyt atrakcyjnych CV.

Kiedy warto zdecydować się na rekrutację metoda direct search?

Cieszy się ona popularnością przede wszystkim, gdy chodzi o pozyskanie pracownika na stanowiska średniego i wyższego szczebla, kierownicze, dyrektorskie itp. W takim wypadku nie może być przecież mowy o pozyskaniu kogoś przypadkowego, czy nie do końca spełniającego warunki tylko dlatego, że jest on akurat najlepszym kandydatem spośród tych, którzy sami się do nas zgłosili. Dobrze przyłożyć się zatem do tego, aby takiego specjalistę odnaleźć i dotrzeć do niego samemu. Właśnie w takich przypadkach pomóc Wam może przeprowadzana przez profesjonalnych headhunterów rekrutacja metodą direct search.